Loading...

Leviticus 2

Exodus  «  Leviticus 1  ‹  Leviticus 2  ›  Leviticus 3  »  Numbers


ՀԱՑԻ ԸՆԾԱՆ

1

«Երբ մէկը հացի ընծայ մատուցանէ Տէրոջ, անոր մատաղը 1նաշիհէ թող ըլլայ։ Անոր վրայ թող իւղ թափէ ու կնդրուկ դնէ վրան,

2

ապա Ահարոնի որդիներուն՝ քահանաներուն թող բերէ զայն։ Քահանան անկէ թող առնէ լման բուռ մը անոր նաշիհէն եւ իւղէն, անոր ամբողջ կնդրուկին հետ, ու քահանան անոր յիշատակի մասը զոհասեղանին վրայ թող այրէ՝ որպէսզի անուշահոտ պատարագ մը ըլլայ Տէրոջ։

3

Իսկ հացի ընծայէն մնացածը՝ Ահարոնի եւ անոր որդիներուն ըլլայ. ասիկա ամենասուրբ պատարագ մըն է Տէրոջ։

4

Եթէ փուռի մէջ եփած հացի ընծայ մատուցանես իբր մատաղ, անխմոր կարկանդակներ թող ըլլայ՝ իւղով շաղուած նաշիհէ, կամ անխմոր լաւաշներ՝ իւղով օծուած։

5

Եթէ մատաղդ տապակի վրայ եփած հացի ընծայ է, անխմոր թող ըլլայ՝ իւղով շաղուած նաշիհէ։

6

Կտորներո՛ւ բաժնէ զայն ու վրան ի՛ւղ թափէ. ասիկա հացի ընծայ մըն է։

7

Եթէ մատաղդ սանի մէջ եփած հացի ընծայ է, իւղով շաղուած նաշիհէ թող պատրաստուի։

8

Ասոնցմէ պատրաստուած հացի ընծան Տէրո՛ջ բեր ու քահանայի՛ն ներկայացուր, որ ինք զոհասեղանին մօտեցնէ զայն։

9

Քահանան ընծայէն յիշատակի մասը թող վերցնէ ու զոհասեղանին վրայ այրէ՝ որպէսզի անուշահոտ պատարագ մը ըլլայ Տէրոջ։

10

Իսկ ընծայէն մնացածը Ահարոնի եւ անոր որդիներուն ըլլայ. ասիկա ամենասուրբ պատարագ մըն է Տէրոջ։

11

Ո՛չ մէկ հացի ընծայ, որ դուք Տէրոջ պիտի մատուցանէք, 2թթխմորով թող պատրաստուի. արդարեւ պատարագի համար ամենեւին թթխմոր կամ մեղր մի՛ այրէք Տէրոջ։

12

Ասոնք մատուցանեցէ՛ք Տէրոջ իբր 3երախայրիքի մատաղ. բայց զոհասեղանին վրայ թող չայրուին անուշահոտութեան համար։

13

Հացի ընծայիդ ամէն մատաղին վրայ ա՛ղ դիր. հացի ընծայէդ պակաս մի՛ ըներ քու Աստուծոյդ ուխտին աղը. բոլոր մատաղներուդ վրայ ա՛ղ ալ մատուցանէ։

14

Եթէ երախայրիքէդ հացի ընծայ մատուցանես Տէրոջ, կրակով բոհրած թարմ հասկերէն ծեծուած ցորե՛ն մատուցանէ երախայրիքիդ հացի ընծային համար։

15

Անոր վրայ ի՛ւղ թափէ, ու կնդրո՛ւկ դիր վրան. ասիկա հացի ընծայ մըն է։

16

Քահանան անոր յիշատակի մասը — մաս մը անոր ծեծուած ցորենէն, եւ մաս մը անոր իւղէն՝ անոր ամբողջ կնդրուկին հետ — թող այրէ. ասիկա պատարագ մըն է Տէրոջ»։1 Այսինքն՝ նուրբ ալիւրէ
2 Եբր.՝ խմորեալ
3 Եբր.՝ առաջիններու